Aktuellt

För teaterarrangörer – bra datum att känna till hösten 2018

 • 21/8 Ny i Riksteatern. Anmälan per mail till teaterskonsulenten senast 14 augusti
 • 23-24/8 Dans- och teaterfestival i Göteborg. Temat är publiken i fokus.
 • 11/9 Riksteatern Västmanland har styrelsemöte
 • 15/9 Introduktionsdag för nya i regionala styrelser på Riksteatern i Hallunda
 • 26/9 Utbudsdag barn och ungaproduktioner. Anmäl här senast 31 augusti. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc6vQH4v2MzjA_AQTu-4FsFPoGeMFItNlHIAeBGQ_b2UmI0A/viewform
 • 2/10 Dansträff på konserthuset med arrangörerna inom dansprojektet
 • 6-7/10 Anbud live. Inbjudan kommer inom kort från Riksteatern
 • 9/10 Riksteatern Västmanland har styrelsemöte. Besök av Kristina Grubbström, Riksteaterns nationella styrelse
 • 12-13/10 Inspirerande teaterhelg för Riksteaterföreningar i Västmanland och Örebro län Inbjudan kommer
 • 10-11/11  Check – en nationell arrangörskurs i Västerås – gratis – för ideella musik-och kulturarrangörer.
 • 13/11 Riksteatern Västmanland har styrelsemöte
 • 23-24/11 Region Mellansverige/Riksteatern har träff med respektive AU för de regionala teaterföreningarna.
 • 2/2 2019 Mellansvenska utbudsdagen på Culturen.
 • Datum för programtidning våren 19:
 • 19/10 kl. 09.00. Underlag ska vara inne.
 • 31/10 går  korrektur ut för ev. ändringar som mailas in senast 6/11 kl 09.00
 •  9/11 går tidningen till tryckeri för leverans i vecka 47 till Västmanlands Teater.