Arrangörsstöd

Småplatsstöd

Ekonomiskt stöd finns att söka för föreställningar på små spelplatser och lokaler utanför centralorten eller huvudscen. Både Riksteaterföreningar och andra arrangörer som bygdegårdar, Våra gårdar med flera kan söka detta arrangörsstöd för Västmanlands arrangörer. Ansök gärna minste sex veckor  innan arrangemanget!

Vad är småplatsbidrag 2019

Ansökningsblankett_småplats2019

 

 

 

Fria potten

Riksteaterföreningar i Västmanland har möjlighet att söka ett arrangörstöd ur den så kallade fria potten-

Bidraget syftar till att ge större möjlighet till lokala Riksteaterföreningar att arrangera scenkonst ur ett gränsöverskridande perspektiv, över språk- och formgränser, i nya genrer och mot nya publikgrupper. Vår ambition är att arrangörsbidraget ska utveckla lokal teaterföreningsverksamhet och generera höjda medlemsantal.

Välkommen med er ansökan!

Fria potten 2019

Ansökningsblankett fria potten 2019