Kontakt

Riksteatern Västmanland

att. Maria Gage

Slottsgatan 11, 722 11 Västerås

Tel. 073-654 41 30

maria.gage@riksteatern.se eller maria.gage@vastmanlandsteater.se

Ordförande är Raija Metso Korpela