Styrelse

Styrelse för Riksteatern Västmanland 2017

Ordf: Raija Metso Korpela, Väsky

Kassör:  Gunilla Aurusell, Kungsör

Ledamöter:  Anita Gustafsson, Surahammar

Gunnel Söderberg, Västerås

Gun Eneroth, Köping

Raija Metso Korpela, Väsky

Monica Gottberg, Arboga

Gregor Bunge, Hallstahammar

Lena Eriksson, Sala

Sandra Grönberg, Fagersta